Οδός: Λεωνίδου 49 / Σπάρτη
Τηλέφωνο: 2731026477
Κινητό:
e-mail: dkorom@otenet.gr

Κέντρο Ξένων Γλωσσών
Οδός: Άγιδος 18 / Σπάρτη
Τηλέφωνο: 2731100404
Κινητό:
e-mail: marie.maltezou@gmail.com
Κέντρο Ξένων Γλωσσών
Μαρία Μαλτέζου