Οδός: Λυκούργου 112 / Σπάρτη
Τηλέφωνο: 2731029002 - 22455
Κινητό:
e-mail: pcfrosparti@gmail.com

Φυσική - Χημεία - ΑΕΠΠ - Φιλολογικά μαθήματα
Οδός: Λυκούργου 120 / Σπάρτη
Τηλέφωνο: 2731023178
Κινητό: 6944224988
e-mail: xmixalarias@gmail.com

Μιχαλαριάς Χρήστος
Οδός: Γκορτσολόγου 75 / Σπάρτη
Τηλέφωνο: 2731027491 - 29679
Κινητό: 6944794744 - 6945800513
e-mail: sarpan60@hotmail.com

Σταθόπουλος Τάσος